Στοιχεία έκδοσηςPlaya Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg, Germany


Για τη συνεργασία και την υποστήριξη αιτημάτων, καταγγελιών και συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας μας αποκλειστικά.

Ζητούμε τη κατανόηση σας , ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε τηλεφωνική υποστήριξη.

Τοπικό Δικαστήριο Hamburg, HRB 109725
Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE815081395
Εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί: Thorsten Rohmann

Δεν συμμετέχουμε σε διακανονισμό πριν από απόφαση διαιτητικού συμβουλίου

Online Dispute Resolution (European Commission): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

The Shop is a service provided by Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstraße 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Germany